Netor网同纪念
月亮谷
月亮谷
姓名:London Jack
生辰:1876年1月12日
民族:无
忌日:1916年11月22日
籍贯:加州
地区:加州
国家:美国
职业:作家
信仰:无
      纪念杰克伦敦,搅动美国文学一池死水的人。
    作家,水手,农场主。
    慈爱的父亲,深情的丈夫,好客的朋友。
    ------------------------------------------------------
    

收藏 创建:2003-06-26 访问:
维护人:小刀 [功德][管理]